roselogo

Vil du støtte et lite forlag i oppstartsfasen? Forhåndsbestill direkte for kun 244,- (inkludert frakt) via vår Vipps: 59 42 06. Bestillinger blir sendt ut fortløpende.

Hva slags feminisme kommer det store flertallet til gode?

I Feminisme for de 99 prosentene. Et manifest tar forfatterne et oppgjør med både kapitalisme og liberalfeminisme. En feminisme for alle er ikke forenlig med en feminisme som først og fremst oppmuntrer kvinner til å knuse glasstaket og ta seg opp og frem, skriver forfatterne bak boka: Nancy Fraser, Tithi Bhattacharya og Cinzia Arruzza. Alle kan ikke bli næringslivsledere, derfor må vi fokusere på den kvinnelige arbeiderens økonomiske og sosiale utfordringer.

Boka, som først ble sluppet på engelsk i, av Verso Books er oversatt til norsk av Linn Stalsberg. I den norske versjonen har også Stalsberg bidratt med et eget forord.

Vi håper at boka kan fungere mobiliserende for den feministiske bevegelsen i Norge, men også at den bidrar til et selvkritisk syn på individualiseringen av samfunnsutfordringene, som også deler av feminismen fremmer. Feminisme for de 99 prosentene. Et manifest bidrar til å gjøre sammenhengen mellom feminisme, antirasisme, klassekamp og klimakamp klarere, og bygger en bro mellom den ofte utskjelte «identitetspolitikken» og den store kampen mot fattigdom og miljøødeleggelse.